Memuatkan ...

Isnin, 13 Oktober 2014

Syeikh Abdullah Al-Qumairi ulama dan pencipta nama Kedah Darul Aman

Oleh Wan Mohd. Shaghir AbdullahADA yang berpendapat bahawa tokoh penyebar Islam di Aceh yang juga penyusun kitab Bahr Al-Lahut iaitu Syeikh Abdullah Arif adalah sahabat kepada tokoh ulama yang diperkenalkan pada kali ini.

Namun ada pula berpendapat bahawa kedua-dua Syeikh Abdullah ini adalah orang yang sama.

Syeikh Abdullah Arif di Aceh dikatakan berada di Aceh sekitar tahun 560H/1165M-1177M, sedangkan Syeikh Abdullah al-Qumairi ini atau nama lengkapnya Tuan Syeikh Abdullah bin Tuan Syeikh Ahmad bin Tuan Syeikh Ja’far Qumairi berasal dari Syahir Yemen dan tiba di Kedah tahun 531 H.

Kisah lengkap Syeikh Abdullah al-Qumairi yang lengkap diriwayatkan oleh Muhammad Hassan bin Muhammad Arsyad dalam al-Tarikh Salasilah Negeri Kedah. Ia ditransliterasi dari tulisan Melayu/Jawi kepada Latin/Rumi dan diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka tahun 1968.

Menurut Buyong Adil dalam Sejarah Kedah (Terbitan DBP, 1980), kedatangan Syeikh Abdullah ke Kedah tahun 531H itu bersamaan dengan tahun 1136M. Menurut Bahayuddin Haji Yahaya dalam Naskhah Jawi, tahun 531H itu bersamaan dengan tahun 1137M.

Diriwayatkan bahawa Syeikh Abdullah al-Qumairi adalah seorang ulama yang berasal dari Yaman dan datang bersama-sama dengan 11 orang sahabatnya.

Dalam buku Sejarah Kedah Sepintas Lalu (Diterbitkan oleh Jawatankuasa Penerbitan Universiti Utara Malaysia, cetakan pertama 1987 hlm 10) oleh Haji Ibrahim Ismail, disebutkan dalam Hikayat Merong Maha Wangsa bahawa Syeikh Abdullah al-Yamani (berkemungkinan maksudnya Syeikh Abdullah al-Qumairi al-Yamani) adalah murid kepada Syeikh Abdullah di Baghdad.

Jika disemak dengan teliti kandungan buku tersebut, penulis menyimpulkan Islam datang ke Kedah jauh lebih awal daripada kedatangan Syeikh Abdullah al-Qumairi.

Ini kerana dinyatakan dalam buku tersebut bahawa sesudah merdeka ditemui sebuah nisan di Langgar, Kedah yang berinskripsikan nama Syeikh Abdul Qadir ibnu Husein Syah Alirah/Alam dan tarikhnya 291H bersamaan 903M. Haji Ibrahim Ismail memetik dari kertas kerja berjudul ‘Sejarah Kedah Dalam Kebangkitan Islam’ (1982) oleh Ismail bin Haji Salleh.

Selain itu, ia juga disebut oleh Abdullah Abbas Nasution dalam Islam 14 Abad dan manuskripnya diserahkan kepada penulis. Lihat juga Pengiran Haji Muhammad bin Pengiran Haji Abd. Rahman dalam Islam di Brunei Darussalam, cetakan Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei, cetakan pertama, 1992, halaman 30.

Mendahului

Melihat kepada perbandingan tahun kedatangan di antara kedua-dua tokoh ini iaitu Syeikh Abdullah Arif di Aceh (560H/1165M) dengan Syeikh Abdullah al-Qumairi berserta 11 orang sahabatnya di Kedah, ini bermakna Syeikh Abdullah al-Qumairi di Kedah mendahului kedatangan Syeikh Abdullah Arif di Aceh lebih kurang 29 tahun.

Namun apabila dibandingkan pula dengan tarikh batu nisan Syeikh Abdul Qadir ibnu Husein Syah Alirah di Langgar, Kedah pada tahun 291H/903M dengan tulisan M. Junus Djamil yang menyebut bahawa kerajaan Islam telah lahir di Perlak tahun 225H/840M, yang dilihat perbezaannya adalah lebih kurang 66 tahun.

Oleh itu, apabila dilihat tahun-tahun tersebut perbezaannya tidak jauh. Walaupun dinyatakan oleh Haji Ibrahim Ismail bahawa kerajaan itu lebih kurang 300 tahun lebih awal dari kewujudan Kedah (Lihat Sejarah Kedah Sepintas Lalu, halaman 18).

Menurut buku Al-Tarikh Salasilah Negeri Kedah dan dipetik oleh Buyong Adil bahawa Syeikh Abdullah al-Qumairi dan 11 orang sahabatnya telah berhasil mengislamkan Raja Kedah yang kesembilan, iaitu Maharaja Derbar/Durbar Raja II yang ketika itu berkedudukan di Istana Bukit Meriam.

Namun, dalam Hikayat Merong Maha Wangsa, bukan raja yang kesembilan, tetapi adalah raja yang ketujuh. Nama raja juga berbeza, raja Kedah menurut hikayat tersebut bernama Phra Ong Maha Wangsa.

Nama baginda raja itu juga ditukar oleh Syeikh Abdullah al-Qumairi dari Maharaja Derbar/Durbar Raja II @ Phra Ong Maha Wangsa menjadi Sultan Muzaffar Syah I(mangkat pada 13 safar 575 Hijrah / 1179 M). Negeri Kedah pula diberi nama Kedah Darul Aman.

Pada hari pengislaman raja Kedah itu turut diislamkan pembesar-pembesar istana. Ini bererti dilakukan pengislaman secara massal.

Pengislaman terhadap rakyat pula diatur strategi bersama-sama di antara Syeikh Abdullah al-Qumairi berserta 11 orang sahabatnya, bahkan disertai Sultan Muzaffar Syah I sendiri. Dalam waktu yang singkat dan cepat, hasil kerjasama yang padu dan sepakat antara ulama (Syeikh Abdullah al-Qumairi) dengan umara (Sultan Muzaffar Syah I) tersebut, maka rakyat Melayu yang asal dalam kerajaan Kedah Darul Aman serta merta memeluk Islam kesemuanya.

Ini membuktikan kejayaan dakwah dan pendidikan Islam yang dijalankan oleh Syeikh Abdullah al-Qumairi yang benar-benar ikhlas dan bertanggungjawab.

Oleh itu, secara langsung Syeikh Abdullah al-Qumairi adalah sebagai guru kepada Sultan Muzaffar Syah I, malah guru bagi pihak keluarga istana Sultan Kedah Darul Aman. Oleh kerana sangat kasih dan hormat Sultan Muzaffar Syah I kepada Syeikh Abdullah al-Qumairi, baginda melantik ulama tersebut sebagai orang tua dan penasihatnya.

Untuk mengembangkan lagi dakwahnya, Syeikh Abdullah al-Qumairi menyarankan supaya dibina sebuah menara sebagai tanda kebesaran Islam di puncak Gunung Jerai. Menara tersebut dijadikan sebagai tempat azan, untuk menyeru orang sembahyang. Maka, Sultan Muzaffar Syah I memerintahkan supaya dilaksanakan saranan ulama tersebut.Wasiat

Setelah binaan menara tersebut hampir siap, Syeikh Abdullah al-Qumairi jatuh sakit dan ditakdirkan meninggal dunia beberapa hari selepas itu. Sebelum wafat, beliau sempat meninggalkan wasiat agar jenazahnya dikebumikan di tanah yang rata berdekatan dengan menara yang hampir siap itu. Sekitar kubur beliau itu dinamakan orang dengan Padang Tok Syeikh.

Tuan Guru Haji Mahmud Nasri bin Utsman (tokoh yang menghidupkan Silat Abjad), pernah bercerita kepada murid-muridnya bahawa seorang wali Allah yang sangat terkenal iaitu Syeikh Abdul Qadir al-Jilani pernah menziarahi kubur Syeikh Abdullah al-Qumairi beberapa kali. Beliau juga pernah sembahyang di tempat tanah lapang di Gunung Jerai itu.

Kisah mengenai Syeikh Abdul Qadir al-Jilani pernah menziarahi kubur Syeikh Abdullah al-Qumairi itu dapat diterima akal kerana wali Allah tersebut wafat dalam tahun 561H/166M sedangkan Syeikh Abdullah al-Qumairi wafat dalam sekitar tidak berapa lama setelah kedatangannya di Kedah itu (531H/1136M atau 1137M).

Mengenai Syeikh Abdullah Al-Qumairi

* Datang ke Kedah pada tahun 1136 atau 1137.

* Berasal dari Yemen.

* Mengislamkan maharaja Derbar/Durbar II di Istana Bukit Meriam.

* Menukar nama Raja kepada Sultan Muzaffar Shah I.

* Guru Sultan Muzaffar Syah I.

* Memberi nama Kedah Darul Aman.

* Mengarahkan dibina menara kebesaran Islam untuk azan di Gunung Jerai.Artikel Penuh: http://www.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2007&dt=0528&pub=utusan_malaysia&sec=Bicara_Agama&pg=ba_01.htm&arc=hive#ixzz3G1gQAIkx
© Utusan Melayu (M) Bhd

Khamis, 15 Disember 2011

NUR - ibu segala ciptaan

Hakikat Nur Muhamad
Imam Mulla `Ali al-Qari rahimahullah adalah antara ulama yang menerima riwayat hadits masyhur yang menyatakan bahawa seawal-awal penciptaan Allah adalah Nur Muhammad SAW. Dalam karya mawlid beliau yang berjodol "al-Mawridur Rawiy fi Mawlidin Nabiy SAW" beliau telah menukilkan hadits tersebut yang menyatakan:-

Seawal-awal Makhluk : an-Nur al-Muhammadiy
Telah dikatakan: Telah diriwayatkan oleh Imam `Abdur Razzaq dengan sanad daripada Sayyidina Jaabir bin `Abdullah al-Anshari yang berkata:: " Wahai Rasulallah, demi ayah dan ibuku yang menjadi tebusan bagimu, khabarkanlah kepadaku mengenai apa yang mula pertama dicipta Allah ta`ala sebelum segala sesuatu." Junjungan s.a.w. bersabda:- "Wahai Jabir, bahawasanya Allah telah mencipta, sebelum segala sesuatu, akan nur nabimu daripada nurNya (yakni nur yang menjadi milikNya). Lalu dengan kudratNya berputar nur tersebut (yakni menjalani satu proses yang Allah sahaja Maha Mengetahui hakikatnya) menurut kehendakNya, dan pada waktu itu belum ada lauh, belum ada qalam, belum ada syurga, belum ada neraka, belum ada malaikat, belum ada langit, belum ada bumi, belum ada matahari, belum ada bulan, belum ada jin dan belum ada manusia. Ketika Allah ta`ala berkehendak untuk menciptakan makhluk, dibahagiNya nur tersebut kepada empat bahagian, maka dijadikanNya daripada bahagian pertama, qalam, dan daripada bahagian kedua, lauh, dan daripada bahagian ketiga, arsy. Kemudian dibahagiNya bahagian keempat kepada empat bahagian lagi, lalu diciptakanNya daripada bahagian pertama akan malaikat penanggung arsy (hamalatul-arsy), dan daripada bahagian kedua, kursiy; dan daripada bahagian ketiga, malaikat-malaikat lain. Kemudian dibahagiNya pula bahagian keempat kepada empat bahagian, lalu dijadikan daripada bahagian pertama akan segala langit; dan daripada bahagian kedua, segala bumi; dan daripada bahagian ketiga, syurga dan neraka. DibahagiNya lagi bahagian keempat kepada empat bahagian, lalu diciptaNya daripada bahagian pertama, nur absharil mu`minin (nur pandangan orang-orang mu`min); daripada bahagian kedua, nur hati-hati mereka iaitu ma'rifatu billah ta`ala (yakni ma`rifat akan Allah ta`ala); dan bahagian ketiga, nur ucapan mereka iaitu tauhid "la ilaha illa Allah, Muhammadur Rasulullah."

Aku (yakni Imam Mullah `Ali al-Qari) berkata: Dan pengertian inilah yang diisyaratkan oleh firman Allah ta`ala: "Allah (Pemberi) cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan nurNya - iaitu Nur Muhammad SAW - adalah seperti misykah (lubang yang tidak tembus cahaya yang dibuat pada dinding rumah untuk meletakkan pelita/lampu agar sinar pancaran cahayanya kuat dan tidak berselerak) yang berisi sebuah lampu ........


Allah (Pemberi) cahaya (kepada) langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah, adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca (dan) kaca itu seakan-akan bintang (yang bercahaya) seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang banyak berkahnya, (yaitu) pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur (sesuatu) dan tidak pula di sebelah barat (nya), yang minyaknya (saja) hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya (berlapis-lapis), Allah membimbing kepada cahaya-Nya siapa yang Dia kehendaki, dan Allah memperbuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Quran [24.35]


Mudah-mudahan bertambah faham kita mengenai konsep Nur Muhammad yang sering dijadikan modal oleh sesetengah pihak untuk menyesatkan pihak yang berpegang dengan makhluk terawal diciptakan Allah ini. Sentiasalah berlapang dada, adakah kamu hendak menghukum ulama-ulama seperti Imam Mulla `Ali al-Qari sebagai sesat kerana menerima Nur Muhammad ? Kalau berani terpulanglah, nanti tanggung sendiri. Jangan jadi pepatah tok nenek kita, tiada beban batu digalas.

Sabda nabi saw:
"Yang awal dijadikan Allah ialah rohku. Ia dijadikan daripada cahaya Ketuhanan.”
(Syeikh Muhyiddin Abdul Qader Al-Jilani/Majid Hj.Khatib, 1999: 1)

“Daripada Nur Muhammad ini, kemudiannya Allah ciptakan makhluk-makhluknya yang lain. Roh-roh ini kemudiannya diturunkan dari Alam Lahut ke Alam Malakut dan kemudiannya ke Alam Kebendaan atau Alam Ajsam.”
( Syeikh Muhyiddin Abdul Qader Al-Jilani/Majid Hj.Khatib, 1999: 7-8 )

Di sini jelas, bahawa nur atau warid tetap berasal daripada Nabi Muhammad SAW kemudian diambil oleh Sahabat, kemudian oleh Tabiin, kemudian oleh Tabiin At-Tabiin, kemudian oleh seterusnya hingga akhir dunia.

Di sini, kita dapati ada dikalangan umat-umat Islam yang kuat beribadat dan tinggi ilmu Syariatnya tetapi hati mereka masih kosong dengan kesan-kesan warid atau nur. Warid dan nur hanya kita perolehi setelah datangnya sifat takwa, khauf, zahid dan tawakal dengan sebenar-benarnya. Telah ‘berbuih mulut’ kita beristighfar, berselawat dan berzikir tetapi mengapa kita masih tidak dapat mengatasi nafsu Ammarah dan Lawwamah kita? Mengapa, kita lihat hari ini masih ada umat Islam yang dikatakan alim dan kuat beribadat ini masih boleh menzalimi dirinya, iaitu dengan mudah “menjual akhiratmya” untuk mendapat habuan dunia? Mengapa? Jawapannya ialah ibadat mereka tidak ada persambungan wayar langsung dengan tariqat sufiah yang mendatangkan warid atau nur. Handaklah kita faham bahawa ibadat golongan ini hanyalah untuk menuntut pahala akhirat dan bukan sebagai alat pembersih hati.

Maka di sini Allah SWT menerangkan bahawa Allah SWT menciptakan manusia untuk mengenaliNya dan wajib atas manusia mengenaliNya melalui segala ilmuNya iaitu Syariat, Tariqat, Hakikat dan Makrifat. Syeikh Muhyiddin Abdul Qader Al-Jilani juga pernah menyatakan tentang kepentingan ilmu hakikat dan makrifat ini iaitu:

Apa yang perlu bagi orang awam ialah mencari orang yang memiliki Bashirah (Kasyaf). Orang seperti inilah yang akan menjadi guru yang dapat membantu dan membimbing kita untuk membuka mata hati kita.
(Syeikh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani, Abdul Majid Hj Khatib, 1999:12)


Untuk sampai kepada ilmu Hakikat dan Makrifat, pembersihan hati amat diperlukan kerana ilmu ini ialah ilmu batin. Pembersihan hati hanya dapat dilakukan setelah kita berjaya dalam mujahadah kita melawan hawa nafsu Ammarah dan Lawwamah. Setinggi mana sekalipun ilmu Syariat kita, ilmu itu tidak akan dapat menyelesaikan kemelut nafsu kerana ilmu Syariat hanyalah diibaratkan kulitnya sahaja.

Sesiapa yang belajar ilmu Allah tidak merangkumi kedua-dua ilmu iaitu Fekah dan Tasawuf, maka menurut kata Imam Malik RA:

“Barangsiapa belajar ilmu Tasawuf tetapi tidak belajar ilmu Fekah menjadi kafir zindik. Barangsiapa belajar ilmu Fekah tetapi tidak belajar ilmu Tasawuf menjadi fasik dan barangsiapa menghimpunkan kedua-duanya maka jadilah ia ulama yang muhakik yang Arif Billah.”
(Imam Malik RA, Siru-Assalikin, Juzuk 1:10)


Dalam ilmu kesufian, ada banyak ‘batu penguji tasawuf’ atau ujian yang terpaksa kita tempuhi. Ujian-ujian ini sebenarnya untuk menyedarkan kita dan memberi kita ilmu. Berguru dengan guru kesufian ibarat berada di dalam sebuah kem latihan nafsu. Pelbagai ujian atau latihan terpaksa dihadapi sehingga akhirnya nafsu kita tunduk dan mengakui kehambaannya kepada Allah Taala. Nafsu perlu digempur habis-habisan supaya ia sedar dirinya. Kem kesufian ini samalah seperti bagaimana Allah Taala di alam Lahut memproses memproses hawa nafsu.

Sumber - perhargaan kepada sahabat hamba
http://insanberdakwah.blogspot.com/2011/12/imam-mulla-ali-al-qari-rahimahullah.html 
http://bahrusshofa.blogspot.com/2011/12/nur-muhammad-mulla-ali-al-qari.html
http://rohzikir.wordpress.com/2008/05/25/mencari-guru-yang-mursyid-berguru/

Sabtu, 12 November 2011

2012 Satanic

The Satanic 9/11 Ritual - ILLUMINATI AGENDA 2012Perhati dengan teliti apa yang sedang berlaku disekitar anda. Adakah apa yang mereka (Illuminati) rancang itu telah terlaksana? Jawabannya ialah mereka amat berjaya

Anda tidak perlu pergi jauh, telitilah agenda mereka dalam negara ini sudah cukup untuk anda menilai tahap keberkesanan perancangan mereka. Sejak kebelakangan ini ia menjadi semakin jelas. Banyak peristiwa yang sebahagiannya masih lagi panas dan hasilnya mampu menggoyah iman. Tujuan mutakhir mereka ialah untuk memadamkan cahaya Islam dari hati kaum Muslimin dalam mana kaum Muslimin tidak mampu berbuat apa-apa.

Illuminati dengan kerjasama secret soceity terutama Jesuits dan Fremasons telah melakukan jenayah terancang di bumi Islam. Kita harus belajar mengenali perancangan mereka agar tidak mudah terjerat. Janganlah kita menjadi ejen mereka secara percuma yang mengundang kemurkaan Allah swt. Setelah kita tahu, pastinya kita dapat segera keluar dari laluan yang mereka aturkan.

Anak muda menjadi sasaran mereka. Bagi yang terpelajar, akan dihasut untuk mengagungkan budaya dan pencapaian Barat yang tentunya menjauhi Islam. Melatih anak muda agar terpesona dengan perjuangan siasah radikal berdasarkan kebebasan bersuara. Demokrasi Liberal dari Sekular menjadi tunjang pegangan kaum muda. Islam selayaknya dipelajari ala kadar dan amat serasi dengan bawaan Islam Liberal.

Mereka yang kurang terpelajar pula di pecahkan kepada beberapa kelompok yang sering mensia-siakan hidup mereka. Mereka dilekakan dengan hiburan dan ada diantaranya telah ditakluk oleh budaya liar. Gulungan yang radikal dan rendah akal diusul untuk melakukan aksi gila yang sukar diterima seperti merempit, berdisco/dadah dan mat metal.

Memandangkan golongan muda merupakan kumpulan rakyat terbanyak, sementara demokrasi sekular pula memenangkan mereka yang memperolehi undi terbanyak, golongan muda ini tentunya akan memberi undi kepada mereka yang memperjuangkan kebebasan duniawi dan keseronokan bukannya kepada yang memperjuangkan akhlak dan agama.

Anda boleh nampak dari sini ke mana demokrasi ini akan membawa kita. Masyarakat yang rosak akan dipimpin oleh mereka yang juga rosak moralnya. Pastinya kejahatan akan terus memuncak sehingga saat huru hara yang amat kita bencikan.

Janganlah anda harapkan Islam dapat diangkat sebagai pemerintah melalui sistem demokrasi sekular ini.

Selamatkan diri dan keluarga anda dari kemelut yang amat menjijikkan ini. Carilah mereka yang dapat membantu anda menghindarkan jerat musuh yang amat jahat ini.

Genggamlah syahadah sekuat mungkin sekiranya anda sudah mendapatnya dari orang yang diamanahkan mentalkinkannya. Jika belum, dapatkanlah bimbingan, berusahalah segera sebelum terlambat.

Dengan syahadah yang murni bersalsilah dari Rasulullah, insyaAllah kita akan selamat.

Saya imbas kembali perancangan mereka dan anda bandingkan dengan pelbagai peristiwa dalam negara kita sejak akhir-akhir ini.


"Behold a Pale Horse" and the Illuminati agenda.

Here is also a list of the 25 Illuminati princples/goals that Adam Weishaupt set up after the Rothschilds started financing the Illuminati conspiracy.

The following 25 goals apply to America and the rest of the world, this is pretty much a step by step manual on how the Illuminati conspiracy works, basically explains all the long term plans they had back at the Illuminati's founding in 1776.


The Illuminati Goals

1. All men are more easily inclined towards evil than good.

2. Preach Liberalism

3. Use the idea of freedom to bring about class wars

4. Any and all means should be used to reach the Illuminati Goals as they are justified.

5. The right to lie in force.

6. The power of our resources must remain invisible until the very moment it has gained the strength that no cunning or force can undermine it.

7. Avocation of mob psychology to control the masses.

8. Use alcohol, drugs, corruption and all forms of vice to systematically corrupt the youth of the nation.

9. Seize property by any means

10. Use of slogans such as equity, liberty, fraternity delivered into the mouths of the masses in psychological warfare

11. War should be directed so that the nations on both sides are placed further in debt and peace conferences conducted so that neither combatant obtains territory rights.

12. Members must use their wealth to have candidates chosen and placed in public office who will be obedient to their demands and will be used as pawns in the game by those behind the scenes. Their advisors will have been reared and trained from childhood to rule the affairs of the world.

13. Control the press.

14. Agents will come forward after fermenting traumatic situations and appear to be the saviors of the masses.

15. Create industrial depression and financial panic, unemployment, hunger, shortage of food and use this to control the masses or mob and then use the mob to wipe out all those who stand in the way.

16. Infiltrate into the secret Freemasons to use them for Illuminati purposes.

17. Expound the value of systematic deception, use high sounding slogans and phrases and advocate lavish promises to the masses even though they cannot be kept.

18. Detail plans for resolutions, discuss the art of street fighting which is necessary to bring the population into speedy subjection.

19. Use agents as advisors behind the scenes after wars and use secret diplomacy to gain control.

20. Establish huge monopolies that lean toward world government control.

21. Use high taxes and unfair competition to bring about economic ruin by control of raw materials. Organize agitation among the workers and subsidize their competitors.

22. Build up armaments with Police forces and Soldiers sufficient to protect our needs.

23. Members and leaders of the one world government would be appointed by the directors.

24. Infiltrate into all classes and levels of society and government for the purpose of fooling, bemusing and corrupting the youthful members of society by teaching them theories and principles that we know to be false.

25. National and International laws should be used to destroy civilization and enslave and control the people."Lihatlah Kuda Pale - Behold a Pale Horse" dan agenda Illuminati.

Berikut adalah daftar 25 prinsip / tujuan Illuminati yang telah Adam Weishaupt tetapkan selepas Rothschild mula membiayai konspirasi Illuminati.


25 matlamat berikut akan di laksana oleh Amerika dan seluruh dunia, susunan langkah demi langkah, panduan (manual) bagaimana konspirasi Illuminati akan dilaksanakan, pada dasarnya ia memperlihatkan semua rancangan jangka panjang mereka, berdasarkan arahan pengasas Illuminati pada tahun 1776.25 Objektif Illuminati

1. Aturkan semua manusia supaya lebih mudah cenderung ke arah kejahatan berbanding kebaikan.

2. Anjurkan gerakan Liberalisme (keluar dari dogma keagamaan)

3. Gunakan idea "kebebasan" untuk melahirkan pertentangan atau krisis antara kelas masyarakat

4. Gunakan segala cara untuk mencapai Tujuan Illuminati seperti yang ditetapkan.

5. Perolehi "Hak" untuk berbohong ke atas setiap perkara yang berlaku.


6. Kekuatan sumber dan keupayaan kita harus tidak kelihatan sehingga saat benar-benar telah bersedia dan memperoleh kekuatan yang tidak boleh di permainkan atau kekuatan yang tidak boleh dirosakkan.


7.Galakkan kecenderungan untuk merusuh (secara psikologi) sebagai cara menguasai masyarakat.

8. Pergunakan alkohol, dadah, rasuah dan segala bentuk maksiat secara sistematik untuk merosakkan golongan belia.

9. Miliki harta atau aset dengan apa cara pun

10. Gunakan slogan-slogan seperti hak, kebebasan, persaudaraan sebagai pegangan rakyat jelata dalam peperangan psikologi


11. Peperangan harus diatur, sehinggalah kedua-dua pihak yang bertentangan mengalami masalah hutang yang berat kemudian dianjurkan perdamaian setelah mereka menjadi lemah (tidak lagi berupaya) untuk mengawal kedaulatan wilayah masing-masing

12. Setiap ahli perlu menggunakan kekayaan yang ada untuk menentukan "calon" yang dipilih dan ditempatkan di pejabat awam. Taat kepada tuntutan mereka dan akan digunakan sebagai bidak dalam percaturan orang-orang di belakang layar. Penasihat mereka harus dipelihara dan dilatih sejak kecil untuk menguasai urusan dunia.

13. Mengawal akhbar atau media.


14. Agen akan muncul ke depan selepas mencetus kacau bilau dan berlagak sebagai penyelamat orang awam.

15. Wujudkan kemelesetan industri dan kepanikan/kegawatan kewangan, pengangguran, kelaparan, kekurangan makanan dan menggunakannya sebagai alat untuk mengawal orang ramai ataupun perusuh dan kemudian gunakan perusuh untuk menghapuskan semua penghalang.

16. Menyusup ke dalam pertubuhan rahsia Freemason dan gunakannya bagi keperluan Illuminati.


17. Kendalikan nilai penipuan secara sistematik, dengan menggunakan "slogan" secara lantang dan ungkapan dan taburkan janji hidup mewah kepada masyarakat walaupun semua itu palsu


18. Rancang dengan teliti untuk sesuatu resolusi, membahas halacara pertempuran jalanan, mana-mana yang perlu untuk menyegerakan penguasaan terhadap penduduk.

19. Gunakan agen sebagai penasihat di belakang tabir selepas perang dan gunakan diplomasi secara rahsia untuk mengawal keadaan.

20. Bangunkan monopoli berskala gergasi menuju ke arah penguasaan kerajaan dunia .

21. Gunakan cukai yang tinggi dan wujudkan persaingan yang tidak sihat untuk membawa kehancuran ekonomi dengan menguasai bahan mentah. Aturkan pergerakan para pekerja dan biayai pesaing mereka.


22. Membina kekuatan persenjataan melalui pasukan Polis dan Tentera untuk melindungi kepentingan kita.

23. Ahli dan pemimpin-pemimpin kerajaan sedunia (OWG) akan dilantik oleh para pengarah.

24. Menyusup ke semua kelas dan tahap masyarakat dan kerajaan untuk tujuan menipu, mempermain dan merosakkan golongan muda dengan mengajar teori dan prinsip-prinsip yang kita tahu adalah palsu.

25. Undang-undang Nasional dan Antarabangsa perlu digunakan untuk menghancurkan peradaban, memperhamba dan mengawal orang ramai.

Sabtu, 25 Jun 2011

sekadar ingatkanAllah swt berfirman didalam surah al-Kahfi ayat 47 yang mafhumnya :

"Kami kumpulkan seluruh manusia, dan tidak Kami tinggalkan seorang pun dari mereka ".

Pengusiran dan pengumpulan manusia untuk menuju ke syurga dan ke neraka, Allah swt telah berfirman didalam surah Maryam ayat 85, yang mafhumnya :

" Pada hari (kiamat) Kami himpunkan orang-orang yang taqwa kepada Yang Mahapengasih sebagai perutusan ".

Mereka menaiki unta dari syurga, ada pula yang mengatakan mereka menaiki amal-amal soleh mereka. Terdapat beberapa riwayat hadis yang menerangkan akan pekara itu. Di antaranya ialah hadis yang dirawayatkan oleh Nu'man bin Sa'ad dari Ali dari Nabi saw tentang firman Allah didalam surah Maryam ayat 85 iaitu "Pada hari (kiamat) Kami himpunkan orang-orang taqwa kepada Yang Mahapengasih sebagai perutusan ". 

Lalu Baginda bersabda

"Mereka dikumpulkan bukan dengan berjalan kaki sendiri, dan bukan dengan cara diiring dan dipaksa oleh malaikat. Tetapi mereka naik unta syurga yang belum pernah dilihat oleh seluruh makhluk. Perlananya (tempat duduk) diperbuat dari emas dan tali kendalinya diperbuat dari zamrud. Mereka duduk di atasnya dengan nyaman hingga sampai di hadapan pintu syurga ".

Alasan kenapa orang-orang yang bertaqwa disebut sebagai perutusan yang terhormat, adalah kerana mereka mendahului manusia yang lain di dalam memenuhi perintah Allah swt ke syurga. Mereka berjalan tersangat cepat lalu disambut oleh Malaikat dengan berita-berita gembira. 

Allah telah berfirman didalam surah al-Anbiyaa' ayat 103, mafhumnya :

"Mereka tiada berdukacita oleh kegemparan yang amat besar (bunyi suara yang menghalau manusia ke dalam neraka ) dan mereka disambut oleh Malaikat (katanya); Inilah hari kamu yang telah dijanjikan kepadamu ".

Mendengar kata-kata Malaikat itu, mereka bertambah bersemangat melangkah dengan pantas supaya mereka lebih cepat sampai ke hadrat Allah swt. Maka merekalah yang terlebih dahulu sampai daripada yang lainnya. Ini adalah kerana mereka sewaktu di dunia merekalah yang paling cepat melaksanakan ketaatan dan amal kebajikan ke hadrat Allah swt. 

Ada pun nasib orang-orang yang zalim juga telah difirmankan didalam surah-surah seperti surah Maryam ayat 86, surah Thaaha ayat 102, surah al-Israa' ayat 97 dan surah al-Furqaan 34 , yang mafhumnya :

"Dan Kami halaukan orang-orang yang berdosa ke dalam neraka dalam kehausan ". (Maryam 86)

"... dan Kami himpunkan orang-orang yang berdosa pada hari itu dalam keadaan buta (biru matanya ) ". (Taaha 102 ).

"....Kami himpunkan mereka pada hari kiamat, (diseret) atas mukanya, sedang mereka buta, bisu dan pekak. Tempat mereka dalam neraka jahanam. Tiap-tiap kurang nyala apinya, lalu Kami tambah sampai menyala-nyala ". (al-Israa' 97 ).

"Orang-orang yang dikumpulkan (diseret) atas mukanya ke dalam neraka, adalah mereka itu ditempat yang terlebih jahat dan jalan yang terlebih sesat ".

Diriwayatkan oleh Muslim dari Anas bahawa seseorang bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, orang-orang itu dikumpulkan dengan cara diseretkan mukanya, apakah orang kafir juga demikian ? ". Rasulullah kemudian bertanya," Bukankah Tuhan yang memperjalankan mereka dengan menggunakan sepasang kaki, maka juga boleh memperjalankannya dengan memakai wajahnya (muka) pada hari kiamat nanti ? ". Ketika mendengar persoalan yang diucapkan Baginda itu, Qatadah menjawab sendiri (didalam hatinya), "Demi Allah, tentu saja Allah Mahaberkuasa lagi Mahakuat ". Hadis ini juga dirawayatkan oleh Bukhari.


PENGAJARAN DARI HADIS - HADIS INI :
Abu Hamid mengatakan " Telah menjadi tabiat manusia tidak mempercayai pada pekara-pekara yang mereka belum pernah saksikan. Seandainya seseorang belum pernah melihat seekor ular yang boleh berjalan dengan menggunakan perutnya, sudah tentu mereka tidak mempercayainya. Sebab, berdasarkan pengalaman yang diketahuinya, berjalan itu mesti menggunakan sepasang kaki. Bahkan, seandainya mereka belum pernah melihat orang berjalan dengan menggunakan kaki, boleh jadi juga mereka tidak mempercayainya.

Oleh sebab itu, janganlah kamu memungkiri keajaiban- keajaiban yang akan berlaku pada hari kiamat kelak hanya kerana ia bertentangan dengan logik akal. Seandainya kamu belum pernah menyaksikan keajaiban-keajaiban dunia, lalu kamu diperlihatkan, mungkin kamu juga tidak mempercayainya. Bayangkanlah diri kamu diakhirat nanti. Kamu akan berdiri dihadrat Allah swt dalam keadaan terlanjang bulat, hina, kebingungan, terpegun sambil menunggu keputusan Allah terhadap dirimu ; Adakah kamu termasuk didalam golongan yang bahagia atau orang yang celaka ".Panduan Berguna

Untuk keluar dari masaalah 3 dosa besar iaitu Arak, Judi dan Perampuan, orang yang punya diri itulah sepatutnya sedar dan memohon ampun daripada Allah dengan melakukan taubat nasuha. Kalau dia tidak mahu, susahlah ! Tapi satu keadah yang diperturun oleh Pak Kiyai atok Zamany dulu ialah dengan rajin bangun 1/3 malam dan buat solat sunat taubat dan hajat. Selepas solat sunat tu baca surah al-Fatihah 40x dan disedekahkan kepada bapanya itu. Buatlah selama 40 hari berturut2, Insyaallah mustajab...

petikan dari http://kubranewszamany.blogspot.com/

Jumaat, 24 Jun 2011

Pintu Syurga

Dengan namaNya, kita berserah diri memohon keampunanNya dan mengharap keberkatan dariNya.
Dengan nama Allah yang Maha Pemurah dan Maha Pengasihani. 
Dari seribu anak Adam lelaki dan wanita (manusia keseluruhannya) hanya 1 (satu) sahaja yang layak menjadi ahli Syurga sementara selebihnya 999 adalah Ahli Neraka. Siapakah mereka? Ingatlah hanya satu dari seribu, bilangan yang amat kecil. Ini sebagai panduan untuk kita mengenal diri sendiri sama ada  terdiri dari golongan 1 atau 999.

Dari Abu Said Al-Khudri ra bahawa Rasulullah saw bersabda. “Allah berkata, ‘Wahai Adam, berdirilah dan keluarkan penghuni neraka.’ Adam berkata, ‘Labbaik, wa sa’daik, segala kebaikan berada dalam kekuasaan-Mu. Ya Tuhan, bagaimana penghuni neraka tersebut? Allah menjawab, “Dari setiap seribu terdapat sembilan ratus sembilan puluh sembilan.” 

… Abu Said mengatakan bahawa mereka berkata, “Siapakah di antara kita yang termasuk orang tersebut?”

Rasulullah menjawab. “Sembilan ratus sembilan puluh sembilan Yakjuj dan Makjuj, sedangkan dari kalian hanya satu”
 (HR Bukhari, Muslim dan Ahmad)

Hadis ini mempunyai rahsia yang Rasulullah saw cuba sampaikan, Selama ini sukar untuk ditafsirkan secara telus dibimbangi salah tanggapan. Namun peristiwa demi peristiwa yang tejadi sejak kebelakangan ini mendorong kita untuk mengenal siapakah mereka, terutamanya Yakjuj dan Makjuj yang juga digambarkan sebagai ahli fasad iaitu pembuat kerosakan di muka bumi. Manusia dibahagikan kepada 2 kumpulan besar.


1. Golongan Beriman (ahli syurga)
2. Yakjuj dan Makjuj (ahli neraka)


Yakjuj dan Makjuj? Ahli neraka itu ialah Yakjuj dan Makjuj? Masya-Allah, kita juga mungkin tergolong di kalangan makhluk perosak ini? Yakjuj dan Makjuj adalah mereka yang terpedaya dengan nafsu, menzalimi diri dan dunia keseluruhannya, melakukan fasad.  Itulah pesan Baginda Rasulullah saw. Untuk melepaskan diri dari kumpulan Yakjuj dan Makjuj, kita harus berusaha meningkatkan nafsu kita ke tahap yang diredhai Allah.

Hanya satu dari seribu. Mengapa begitu sukar anak Adam menjadi Ahli Syurga? Ia adalah disebabkan oleh nafsu manusia sendiri yang amat suka kepada kepalsuan berbanding kebenaran. Manusia yang dijamin ke Syurga ialah mereka yang sekurang-nya memiliki nafsu bertaraf MUTHMAINNAH. Iaitu nafsu yang sederhana tetapi dianggap terlemah dalam kelompok nafsu mulia dimiliki anak Adam. Hanya nafsu ini (muthmainnah) dan nafsu-nafsu yang lebih tinggi darjatnya sahaja yang diterima oleh Maha Pencipta. 

Itulah "Pintu Syurga" yang mampu dicapai oleh setiap insan dengan harapan meningkat lebih tinggi mencapai makam terpuji "Nafsu Radhiah, Mardhiah dan Kamaliah". Selain dari ini, anak Adam akan terjerumus ke dalam neraka yang amat dahsyat siksanya.

Nafsu yang tercela ialah nafsu "AMARAH" yang menjadi pakaian sebilangan besar anak Adam. Ia juga layak disebut sebagai nafsu haiwaniah, iaitu bersifat dengan sifat haiwan. Tiada kemuliaan bagi mereka yang mempunyai sifat sedemikian. Mereka bakal mendiami neraka. Semoga kita dapat menghindarkan diri dari menjadi sebahagian dari mereka.

Nafsu Amarah, Lawamah dan Mulhimah adalah nafsu tahap rendah yang tidak ada jaminan Syurga.

Pembersihan nafsu perlu di lakukan berperingkat-peringkat dan sebaiknya dibimbing oleh MURSYID yang mengetahui rahsia zahir dan rahsia bathin. Sebelum itu kita mesti mengenali dan memahami bentuk dan tahap nafsu manusia ini.


NAFSU MANUSIA

Nafsu membawa pengertian kepada apa sahaja tabiat-tabiat atau kelakuan yang membabitkan perasaan marah, nafsu berahi dan syahwat dan semua sifat-sifat yang keji. Tetapi apabila nafsu -nafsu ini diasah dengan ibadah seperti zikir, maka dapatlah nafsu-nafsu ini berubah dari yang keji menjadi nafsu yang terpuji.

Adapun martabat-martabat nafsu manusia itu terbahagi kepada 7 martabat.

1. Nafsu Amarah.
-suka melakukan perbuatan yang keji dan hina dan tidak pernah terasa menyesal akan perbuatanya. Contohnya, dia tidak akan berasa kesal dan sedih bila meninggalkan solat. Inilah sehina-hina martabat nafsu dan tempatnya ialah neraka jahannam. Antara sifat orang yang memiliki nafsu ini ialah bakhil, sukakan dunia, panjang angan-angan, sombong dan bongkak, hasad dengki, inginkan keagungan, dendam, khianat, lalai kepada Allah dan mudah marah, takabbur, tamak, materialistik, sering mengikuti keinginan syahwat secara berlebihan.

Nafsu amarah ialah tahap nafsu yang paling rendah. Nafsu amarah cenderung mendorong manusia untuk melakukan perbuatan keji dan rendah. Keberadaan nafsu ini disebutkan dalam Surat Yusuf ayat 53. "Dan aku tidak membebaskan diriku (dari kesalahan), karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

2. Nafsu Lawamah.
Tahap yang lebih tinggi ialah nafsul lawwamah. Manusia yang memiliki nafsu ini sering mengkritik dan menyesali tindakan yang tidak patut yang dilakukannya atas dorongan nafsul lawwamah. Keberadaan nafsu ini disebutkan dalam Surat Al Qiyamah ayat 2. ...dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali (dirinya sendiri)."

-ahli nafsu ini suka mengkritik diri sendiri atau mencela diri sendiri apabila melakukan kesalahan atau dosa. Nafsu ini lebih elok dari nafsu amarah tadi. Dia akan mencela diri sendiri kerana berbuat dosa dan salah. Namun nafsu ini tidak dijamin syurganya. Antara sifat-sifat nafsu ini ialah mencela diri sendiri, terdapat perasaan kecut hati bila melakukan kesalahan, ria', sifat-sifat keaipan hati, suka mendapat pijian, menyangkakan dirinya lebih baik dan bertabiat berfikir (bertafakur). Pada tahap ini seseorang akan menyesali perbuatan buruknya, dia sering merenung dan mengkritik semua perbuatannya yang lepas. Setelah itu dia berusaha agar perbuatan buruk yang telah dilakukan tidak berulang kembali.

3. Nafsu Mulhimah.
Tahap nafsu yang ketiga adalah nafsu mulhammah. Kedudukannya didalam Al-Qur'an ada disebutkan dalam Surat Asy Syam ayat 7-10 "...dan jiwa serta penyempurnaannya (ciptaannya), maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya, sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu ,dan sesungguhnya rugilah orang yang mengotorinya.."

-tatkala nafsu amarah dan lawamah tadi dapat dileburkan, maka berpindah pula kepada nafsu yang lebih tinggi dipanggil mulhimah. Di mana terkikis segala prasangka kotor yang datang dari syaitan dan diganti dengan malaikat atau Allah iaitu "ilham". Antara sifat nafsu ini ialah tidak sayangkan harta, berilmu laduni, sentiasa berasa cukup, timbul perasaan merendah diri pada Allah, taubat yang benar, sabar yang hakki, tahan menanggung kesusahan dan macm2 lagi sifat terpuji. Namun begitu, peringkat nafsu ini masih belum dijamin syurganya kerana ia masih berada diawangan yang mana boleh berubah bila-bila masa sahaja. Jika tidak diasah dengan betul, ia akan lenyap.

Orang yang telah mencapai tahap ini mampu mengendalikan dirinya dari mengikuti keinginan nafsu yang rendah. Ia dapat membezakan yang hak dan yang batil. Ia selalu menjaga dirinya dari melakukan perbuatan tercela dan selalu berusaha untuk meningkatkan iman dan taqwanya. Berusaha mengerjakan amal soleh sebanyak-banyaknya.

4. Nafsu Muthmainnah.
Tahap nafsu yang kempat ialah nafsu muthmainnah. Kedudukan nafsu ini didalam Qur'an disebutkan dalam Surat Al fajr 27-31. "Hai jiwa yang tenang. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridai-Nya. Maka masuklah ke dalam jemaah hamba-hamba-Ku, dan masuklah ke dalam surga-Ku."

-ahli nafsu ini adalah terpuji dan termasuk dikalangan wali kecil. Ahli nafsu ini dijamin syurganya. Biasanya ahli-ahli ini mempunyai keramat kecil seperti mengetahui hal-hal loh mahfuz dan mendapat ilmu secara ilham dari Allah. Dan tidak semestinya keramahnya dapat dilihat dengan zahir. Dan ahli nafsu ini doanya bersih dan makbul. Antara sifat ahli nafsu ini ialah, bermurah hati, tawakal yang benar, kuat beribadat, arif dan bijaksana, syukur yang benar, redha, taqwa, dan lain2 lagi sifat terpuji.

Orang yang telah mencapai tahap nafsu ini, jiwanya akan jadi tenang, penuh rasa tawakkal, reda dengan semua ketetapan Allah, tidak disentuh rasa terlalu berduka, sedih dan cemas.

5. Nafsu Radhiah.
-ahli ini memang dah ternyata menjadi wali Allah yang mulia. Ahli nafsu ini bertabiat luar biasa. Ia tidak takut akan bala Allah. Ia tidak memikirkan dosa dan pahala melainkan keredhaan Allah sahaja yang dinginkan. Duka dan gembira sama bagi mereka. Apa yang mereka katakan dianggap keramah. Seperti halnya Syeikh Abdul Qadir Jailani dimana tatkala setelah habis makan, dia menyeru kembali kepada segala tulang2 ikan yang dimakannya agar hidup kembali. Maka ianya hidup kembali. Begitulah keramahnya manusia yang mempunyai martabat nafsu ini.

Orang yang mencapai tingkat ini selalu berasa puas dengan apa yang diterimanya daripada Allah. Bagi mereka kejadian baik mahupun buruk yang menimpa, sama sahaja. Hatinya tidak terpengaruh oleh kehidupan dunia. Mereka selalu kembali kepada Allah dan redha dengan setiap keputusan-Nya.

6. Nafsu Mardhiah
Tahap ini lebih tinggi daripada nafsu radhiah. Ia adalah orang yang sangat dekat dan dicintai Allah. Merekalah yang dimaksud oleh salah satu hadis Qudsi yang bermaksud:
“SENANTIASA HAMBAKU MENDEKATKAN DIRI KEPADAKU DENGAN MENGERJAKAN IBADAH IBADAH SUNAH HINGGA AKU CINTA PADANYA. MAKA APBILA AKU TELAH MENCINTAINYA, JADILAH AKU PENDENGARANNYA YANG DENGANNYA IA MENDENGAR, PENGLIHATANNYA YANG DENGANNYA IA MELIHAT, PERKATAANNYA YANG DENGANNYA IA BERKATA KATA, JADILAH AKU TANGANNYA YANG DENGANNYA IA BERBUAT, JADILAH AKU KAKINYA YANG DENGANNYA IA MELANGKAH, DAN AKALNYA YANG DENGANNYA IA BERFIKIR.”
Semua langkah dan perbuatannya dilakukan atas bimbingan dan petunjuk Allah, seperti apa yang telah dilakukan Nabi Khidir dan tidak difahami oleh Nabi Musa. Dia tidak bertindak dengan kemahuannya sendiri, melainkan dengan bimbingan dan kehendak Allah.

Ahli nafsu ini segala percakapan dan bicara mereka diredhai Allah. Jadi segala hal dari mereka mereka, air liur mereka, penglihatan mereka, pendengaran mereka, pergerakan mereka, dan seterusnya diredhai Allah. Seperti halnya Junaid, syekh Abdul Qadir Jailani dan ramai lagi.

7. Nafsu Kamil atau Kamaliah.
-makam nafsu yang tertinggi sekali. Mereka ini hidupnya di dunia ini dengan jasadnya bergaul dengan orang ramai, namun jiwa, ruh dan batinnya tetap dengan Allah semata2. Mereka ini sentiasa berada di dalam fana kepada Allah.

Nafsu ini adalah tahap nafsu para Nabi dan Rasul, manusia suci dan sempurna, wali2 besar, yang selalu berada dalam pengawasan dan bimbinganNya. Terpelihara dari perbuatan yang tercela.


Perjalanan Peningkatan Nafsu

Untuk meraih tahap nafsu dari peringkat rendah sampai yang tinggi seperti tersebut di atas memerlukan perjuangan yang gigih dan istiqamah. Tidak mudah dicapai dengan senang tanpa usaha ydan pengorbanan. Untuk naik dari satu tahap ke tahap yang lebih tinggi lazimnya memerlukan waktu yang cukup lama sampai bertahun tahun lamanya. Tidak mustahil pula mendapatkannya dengan cepat jika dikehendaki Allah swt, Tuhan yang Maha Berkuasa atas segalanya.

Insya Allah dengan hati yang bersih dan jernih kita boleh meraih kemenangan di dunia dan di akhirat. Insya Allah kita dapat menjalani hidup yang bahagia di dunia dan di akhirat, tidak ditimpa kesedihan dan duka yang berlarutan. Semoga kelak ditempatkan Allah di taman syurga yang abadi dan hidup kekal selamanya disana.

Maka, mungkin mustahil untuk kita menjangkau ke taraf nafsu mardhiah, radhiah dan kamaliah. Namun tidak mustahil jika Allah menghendakinya. Buat peringkat hamba memadailah berusaha menuju tahap Muthmainnah kerana kita ada peluang untuk mencapainyanya melalui usaha mujahadah yang penuh kesungguhan disamping mengharap redhaNya.

Cukuplah sekadar kita mencapai makam nafsu Muthmainnah jika nafsu yang tiga lagi terasa berat untuk dicapai kerana nafsu muthmainnah adalah selemah-lemah nafsu yang terpuji tetapi dijamin syurganya berbanding lawamah, amarah dan mulhimah yang tidak dijamin syurganya.
HAWA NAFSU MANUSIA
Oleh: Isa Ansori

Allah SWT. menciptakan manusia sebagai khalifah yang menguasai dan mendayagunakan bumi dan alam sekitarnya untuk kesejahteraan manusia.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُواْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi”. Mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”. (Al-Baqarah: 30)

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak menuju langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu”. (Al-Baqarah: 29)

Kesemuanya itu dalam rangka ikhlas beribadah mengabdi kepada-Nya.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku”. (Adzariyat: 56)

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

“Mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan keta’atan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus”. (Al-Bayyinah: 5).

Agar misi sebagai khalifah dapat berjalan, Allah memberi nafsu pada diri manusia sebagai sumber pendorong perubahan dan perkembangan selama manusia masih hidup. Pada nafsu itu diberi ilham tentang manakah keinginan-keinginan baik yang dibenarkan dan diridhai oleh Allah SWT. sehingga setiap proses mewujudkan keinginan-keinginan itu dapat bernilai ibadah dan mengabdi kepada Allah SWT. Serta manakah keinginan-keinginan buruk yang apabila diperturutkan maka proses mewujudkannya adalah maksiat kepada Allah SWT. Firman Allah:

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا. وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا

“dan jiwa serta penyempurnaannya (ciptaannya). maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya, sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya”. (As-Syams: 7-10).

Selain nafsu, Allah SWT. juga menciptakan akal pikiran pada diri manusia, yang berfungsi sebagai pembantu nafsu dalam mempertimbangkan suatu keinginan, apakah mungkin atau tidak mungkin, logis atau tidak logis, bermanfaat atau tidak bermanfaat, baik atau buruk, diridhoi Allah atau dimurkai, dan seterusnya sekaligus mencarikan alternatif cara dan proses apabila ia diwujudkan. Dan sebagai standar penilaian itu adalah Al-Qur’an, wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW.

يُؤتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الأَلْبَابِ

“Allah menganugerahkan al hikmah (kepahaman yang dalam tentang Al Qur’an dan As Sunnah) kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan barangsiapa yang dianugerahi al hikmah itu, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran (dari firman Allah)”. (Al-Baqarah: 269)

Hawa nafsu sebagai sumber dan pendorong segala keinginan pada diri manusia, dalam proses memunculkan suatu keinginan dan usaha untuk mewujudkannya, ada yang mendapat rahmat Allah sehingga mengikuti ilham dari Allah untuk selalu bertaqwa kepada-Nya. Ia bersedia dengan ikhlas mengikuti jalan Allah yang lurus, dan tidak berani untuk mendustai-Nya. Ia merasa aman dan tentram selalu berada dalam keridhaan-Nya dan menolak untuk bermaksiat kepada-Nya. Inilah nafsu yang disebut dengan “Nafsu Mutmainnah” yang akan dipanggil oleh Allah untuk menghadap dan bersemayam dengan tentram di sisi-Nya, seperti dalam firman Allah:

يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ. ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً. فَادْخُلِي فِي عِبَادِي. وَادْخُلِي جَنَّتِي

“Hai jiwa yang tenang. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhai-Nya. Maka masuklah ke dalam jama’ah hamba-hamba-Ku, dan masuklah ke dalam surga-Ku”. (Al-Fajr: 27-30)

Namun ada pula yang sebaliknya. Nafsu yang merasa puas dan tentram jika bermaksiat kepada Allah, menolak dengan keras segala seruan untuk mengabdi kepada Allah. Ia lebih suka mengikuti seruan syaithan. Ini seperti pada saat iblis raja syaithan menolak perintah Allah untuk bersujud kepada Adam. Iblis saat itu mengikuti hawa nafsu sombongnya yang menganggap bahwa dia lebih mulia dari pada Adam sebaba ia diciptakan oleh Allah dari api sedangkan Adam dari tanah. Firman Allah:

وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلاَّ إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ. قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَاْ خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ

“Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu (Adam), lalu Kami bentuk tubuhmu, kemudian Kami katakan kepada para malaikat: “Bersujudlah kamu kepada Adam”; maka merekapun bersujud kecuali iblis. Dia tidak termasuk mereka yang bersujud. Allah berfirman: “Apakah yang menghalangimu untuk bersujud (kepada Adam) di waktu Aku menyuruhmu?” Menjawab iblis: “Saya lebih baik daripadanya: Engkau ciptakan saya dari api sedang dia Engkau ciptakan dari tanah”. (Al-A’raf: 11-12).

Hawa nafsu yang senang bermaksiat dan mendurhakai Allah ini disebut dengan “Nafsu Amarah bi Su’” (Nafsu yang menyuruh kepada kejelekan), sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Yusuf dalam firman Allah:

وَمَا أُبَرِّىءُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلاَّ مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ

“Dan aku tidak membebaskan diriku (dari kesalahan), karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Yusuf: 53)

Kemudian, nafsu itu juga mempunyai sifat tidak pernah puas terhadap segala keinginan yang telah terwujud atau dalam proses perwujudannya. Jika nafsu mendorong untuk berbuat suatu kebajikan lalu berhasil mewujudkannya, maka ia akan menyesal mengapa tidak lebih banyak lagi kebajikan dapat ia wujudkan. Dalam posisi ini, sifat nafsu ini adalah baik dan mulia. Namun jika sebaliknya, nafsu amarah bi su’ yang mendorong kepada kejelekan dan berhasil mewujudkannya, maka ia pun tidak merasa puas, bahkan menyesali mengapa tidak lebih banyak lagi kemaksiatan ia wujudkan sehingga tercapai kepuasan, meskipun pada hakekatnya kepuasan yang ia kehendaki tidak mungkin akan tercapai. Rasulullah SAW. bersabda:

لوكان لإبن أدم واد من مال لابتغى اليه ثانيا ولو كان له واديان لابتغى لهما ثالثا ولايملأ جوف ابن أدم الا الترب ويتوب الله من تاب.

“Andaikata anak Adam memiliki satu lembah berisi harta pasti dia berharap untuk mendapatkan lembah yang kedua. Dan seandainya ia telah memiliki dua lembah berisi harta, pastilah dia berharap lembah yang ke tiga. Tidak ada yang dapat memenuhi keinginan perut anak Adam kecuali tanah (mati dikubur). Allah menerima taubat setiap orang yang bertaubat kepada-Nya”. (HR: Ahmad, Bukhari, Muslim dan Tirmizi).

Sifat nafsu ini disebut dengan “Nafsu Lawwamah”, sebagaimana firman Allah:

وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ

“Dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali (dirinya sendiri)”. (Al-Qiyamah: 2)

Dalam penyesalan karena ketidak puasannya, nafsu lawwamah yang mengikuti nafsu amarah bi su’ berkeluh kesah seperti dalam Firman Allah:

إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا. إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا

“Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ia ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah, dan apabila ia mendapat kebaikan ia amat kikir,

فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ

“Adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya lalu dimuliakan-Nya dan diberi-Nya kesenangan, maka dia berkata: “Tuhanku telah memuliakanku”. Adapun bila Tuhannya mengujinya lalu membatasi rezkinya maka dia berkata: “Tuhanku menghinakanku”. (Al-Fajr: 15-16)

Inilah sekelumit hawa nafsu manusia. Hawa nafsu ini bersemayam dalam hati. Hati bukan dalam arti fisik berupa segumpal daging dalam tubuh yang terletak di dada kiri, tapi hati dalam arti yang lebih lembut dan abstrak yang disebut oleh Allah dan Rasulullah sebagai pusat pengendali baik dan buruk amal manusia. (Sekelumit tentang hati kami tulis di bawah. Insha Allah bahasan lebih lanjut pada tulisan lain).

Di dalam hati, hawa nafsu mutmainnah dan amarah bi su’ saling berebut pengaruh untuk menjadi sumber pendorong dalam setiap keinginan yang akan diwujudkan oleh manusia. Seluruh panca indera dan anggauta badan yang lain adalah sumber informasi untuk terwujudnya suatu kegiatan sekaligus sebagai pelaksana dalam mewujudkan keinginan itu.

Allah Maha Mengetahui, oleh sebab seluruh panca indera dan anggauta badan adalah sumber informasi dan sekaligus pelaksana hawa nafsu, maka Allah menurunkan tata aturan bagaimana mendayagunakan seluruh panca indera dan anggauta badan yang benar dan diridhai-Nya sehingga setiap perbuatan yang dihasilkan maka akan bernilai ibadah kepada-Nya.

Manusia dihiasi syahwat cinta kepada wanita, anak-anak, dan harta benda dunia lainnya, sehingga seluruh panca indera dan anggauta badan lainnya pun bekerja memberikan informasi kepada hati tentang apa yang ia lihat dan ingin rasakan, dan Allah pun menunjukkan bagaimana syahwat cinta kepada semuanya itu dimulai dari proses pemberian informasi sampai proses perwujudan kenikmatan dapat bernilai ibadah kepada-Nya.

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ

“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan syahwat kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)”. (Ali-Imron: 14)

Sedikit contoh kami berikan, ketika mata seorang lelaki jatuh menatap wanita cantik di hadapannya, informasi ini dikirim ke dalam hati, lalu hiasan syahwat cinta kepada wanita yang diberikan Allah kepada manusia mendorong hawa nafsu merespon dengan beragam keinginan. Lalu Allah memberikan bimbingan kepada nafsu seperti dalam hadis Rasul SAW. bahwa: Pandangan pertama kepada segala sesuatu adalah memang pekerjaan mata, akan tetapi pandangan berikutnya adalah respon nafsu terhadap apa yang ia lihat, maka berhati-hatilah, kalau nafsu amarah bi su’ yang menguasai, maka pandangan yang berikutnya itu akan dikenai hisab oleh Allah. Dan Allah-pun mengajarkan bagaimana memandang yang dibenarkan, ialah pandangan ketika berta’aruf dan meminang untuk dijadikan isteri sah dalam rangka beribadah kepada-Nya saja yang dibenarkan.

Untuk ini Rasulullah SAW. bersabda:

قال رسول الله صلىالله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم جتى يكون هواه تبعا لما جئت به.

Rasulullah SAW. bersabda: “Tidak beriman salah seorang diantara kamu sehingga hawa nafsunya mengikuti ajaran yang aku bawa” .

Rasulullah SAW. Juga memberi petunjuk kepada hati ketika nafsu mutmainnah dan amarah bi su’ saling berebut pengaruh:

عن وابصة بن معبد رضىالله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر؟. قلت نعم. قال استفت قلبك البر مااطمأنت اليه النفس واطمأن إليه القلب. والإثم ماحاك فى النفس وتردد فى الصدر وإن افتاك الناس وأفتوك

“Wabishah bin Ma’bad r.a berkata: Aku mendatangi Rasulullah SAW, lalau beliau bertanya: “Engkau datang hendak menanyakan tentang kebaikan?”. Aku menjawab: “Ya!”. Nabi bersabda: “Mintalah fatwa pada hatimu. Kebaikan adalah apa-apa yang jiwa/nafsu dan hatimu merasa aman dan tentram. Sedangkan dosa adalah apa-apa yang menimbulkan keraguan dalam jiwa/nafsu dan hatimu meski kau meminta pendapat atau diberi pendapat oleh orang lain”. (HR. Ahmad bin Hambal dan Ad-Darimi)

Tulisan ini masih ada kaitannya dengan tulisan kami sebelumnya. Silakan baca kembali tulisan kami yang berjudul: “Muhammad Diutus Untuk Menyempurnakan Akhlak Mulia”.